Utskriftsvennlig versjon

Politisk saksbehandling

.

Avgjørelsesmyndigheten ligger hos politikerne. Saksbehandler fremmer saken til et eller flere utvalg.

Delegeringsreglementet ligger til grunn for hvilke type saker som skal behandles politisk.

Det er utarbeidet eget rutinedokument for saksbehandling av politiske og delegerte saker:

.

For å sikre ensartet utforming av møtedokumenter er det utarbeidet egen rutine for saksdokumenter til politisk behandling:

Laster...