Utskriftsvennlig versjon

Arkivtjenesten

Trøgstad kommune som et offentlig organ plikter å ha arkiv og å journalføre sine inngående og utgående dokumenter. Kommunen plikter også å oppfylle bestemmelsene i offentlighetsloven, forvaltningsloven, personopplysningsloven, arkivloven m.m.

Arkivet er ansvarlig for å gi saksbehandlere og ledere den nødvendige opplæring og veiledning i bruken av dokumenthåndteringsrutinene.

Laster...