Utskriftsvennlig versjon

Arkiv

Oversikt over arkivserier

Kode

Beskrivelse

Kode for ordningsprinsipp

Periode

SAK 06-

Sentralt saksarkiv fra 2006-

K-kode

1

BARNEHAGE

Barnehagearkiv – barn

NAVN

2

BARNEVERN

Klientarkiv

NAVN

2

BODAFF

Klientarkiv

NAVN

2

HELSE

Klientarkiv

NAVN

2

KULTURSK

Kulturskolearkiv-elever

NAVN

2

NAV

Klientarkiv

NAVN

2

GÅRDSARKIV

Gårdsarkiv

GBNR

2

PERSONAL

Personalarkiv

NAVN

2

PLEIE/OMS

Klientarkiv

NAVN

2

SPESPED

Spesialundervisningsarkiv

NAVN

2

VOKSENOPP

Voksenopplæringsarkiv

NAVN

2

ELEV

Elevmapper

NAVN

2

BOSTØTTE

Klientarkiv

NAVN

2

STARTLÅN

Klientarkiv

NAVN

2

EIENDOM

Eiendomsarkiv

GBNR

2

MØTE 06-

Møtesaker fra 2006 -

K-KODE

1

SKOLEFRÅD

Elevsaker/skyss

NAVN

2

KOMBOL

Kommunale boliger

NAVN

2

EIENDSALG

Salg av kommunale eiend.

GBNR

2

NÆRING

Tilskudd landbruk

NAVN

2

Elektronisk saksbehandlingssystem

 

Trøgstad kommune innførte EDB Sak og Arkiv v 6.0 iht. Noark-4 standarden, med produksjonsstart 01.12.2006. Senere oppdatert til versjon 6.2a.

Det ble skiftet til nytt saksbehandlingssystem i 2014; ACOS WebSak Fokus.

Laster...