Utskriftsvennlig versjon

Depotordning

.

IKA Østfold (Østfold interkommunale arkivselskap IKS) har depotordning for kommunene i Østfold. 

 Depotet ligger i Sarpsborg og har vært i virksomhet fra høsten 2014.

Kommunen avleverer alt eldre materiale som har nådd aldersgrensen til arkivdepotet. 

Det er en prosess i gang med overføring til depot etter gjennomgang, rydding og listeføring av materiale.

I arkivforskriften § 5-12 er det fastsatt at den enkelte kommune skal fastsette spesifiserte krav til materiale som skal avleveres til arkivdepot, og regler for tilbakelån fra arkivdepot.

Depotordningen er basert på en normalinstruks utarbeidet av Riksarkivaren; "Normalinstruks for arkivdepot".

Laster...