Utskriftsvennlig versjon

Lokalt regelverk

.

Trøgstad kommune plikter i henhold til lov å ha arkiv og at disse skal være ordnet og innrettet slik at dokumentene er sikret som informasjonskilde for samtidig og ettertid,

jfr. Arkivlovens § 6.

Arkivene til kommunen skal ivareta rettslige, forvaltningsmessige, kulturelle og/eller forskningsmessige sider av kommunens saksbehandling.

.

.

Lokalt regelverk

Lokalt er det vedtatt politiske og administrative delegeringsreglement:

Delegeringsreglement 2016 - 2020

.

.

Lokalt regelverk felles for 6K-samarbeidet:

Ovenfor er gjeldende rutiner for kommunens fullelektroniske arkiv for saksbehandlere og arkivtjenesten. Rutinene er generelle. Tilpassede rutiner er utarbeidet for enkelte sakstyper og saker i eksplisitt arkivdel (elevmapper, barnehagemapper, startlån, utleie av kommunale boliger, personalmapper).

Laster...