Utskriftsvennlig versjon

Arkivorganisering

Arkivtjenesten i kommunen sorterer, åpner og journalfører post for kommunen.

Unntatt fra dette er fagsystemene som tilhører NAV, Helse- og barnevern, Kommunelege, Bo- og dagtilbud for funksjonshemmede og Pleie og omsorg. 

Arkivtjenesten fordeler dokumentene til saksbehandlerne eller leder for virksomhetene. 

I de saker hvor lederen mottar alle dokumentene til virksomheten, er det leders ansvar å fordele disse videre til saksbehandlerne. 

Kommunen bruker Acos WebSak Basis og Acos WebSak Fokus til å journalføre all administrativ post til kommunen. Kommunen har full-elektronisk saksarkiv fra 13.10.2014. 

Kommunen bruker følgende arkivnøkler og arkivordningssystemer:

  • K-koder, versjon 2016-2019. Denne arkivnøkkelen brukes til å registrere emnekode i journaler, og til oppstilling av saksarkivene i kommunen.
  • Serieordninger etter gårds- og bruksnummer, navn og fødselsnummer eller adresse brukes til registrering av objektkode i journaler og til oppstilling av spesialarkiv. 
Laster...